BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                          Độc Lập  - Tự do - Hạnh phúc   

 


                                                                                       Đắk Lắk, ngày 26  tháng 3  năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

V/v bổ sung tuyển sinh các ngành đào tạo tŕnh độ cao đẳng

hệ chính quy năm 2012

 

          Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tuyển sinh bổ sung các ngành đào tạo tŕnh độ cao đẳng hệ chính quy năm 2012 như sau:

 

STT

Ngành tuyển sinh

Mă ngành

Khối thi

1

Quản trị kinh doanh

C340101

A, D1

2

Tài chính – Ngân hàng

C340201

A, D1

3

Kế toán

C340301

A, D1

 

  Các thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp tại Pḥng Đào tạo đại học, Trường Đại học Tây Nguyên.

Địa chỉ: Số 567 - Lê Duẩn - TP. Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk;

Điện thoại liên hệ: 0500.3853507.

Websie: http://www.taynguyenuni.edu.vn;   www.ttn.edu.vn

 

           

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG